صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : غلام رضا
نام خانوادگی : صندوق ساز
واحد سازمانی : کار شناس مسئول آموزش
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : برق
پست سازمانی کارشناس مسئول
سابقه خدمت :
تلفن : 06416266161
آدرس پست الکترونیکی : sreza2006@gmail.com