صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سيد منصور
نام خانوادگی : علوي
واحد سازمانی : معاونت اداري ومالي
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت
سابقه خدمت :
تلفن : 06416269277
آدرس پست الکترونیکی :