صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : عليرضا
نام خانوادگی : آلاله
واحد سازمانی : رئيس آموزشکده
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس
رشته تحصیلی : عمران
پست سازمانی رئيس آموزشکده
سابقه خدمت :
تلفن : 06416263900
آدرس پست الکترونیکی :